Beste patiënt,

Sinds kort maken wij, bij Huisartsenpraktijk Van Santen, gebruik van een nieuw telefoonsysteem met een keuzemenu wanneer u ons belt.

Wij bieden u hiermee de mogelijkheid om niet meer te hoeven wachten in de wachtrij aan de telefoon. Wij kunnen u terugbellen! Uiteraard heeft u ook altijd nog de keus om wel te blijven wachten, maar de wachttijd is hetzelfde als de terugbeltijd. Als u kiest voor terugbellen verliest u dus niet uw positie in de rij.

Ook op momenten dat wij de telefoon niet direct kunnen beantwoorden zullen wij u niet onnodig laten wachten. U krijgt dan automatisch een tijd waarop u wordt teruggebeld.

Er zijn een aantal zaken die u wel kunt regelen ook als wij gesloten zijn. Zo kunt u een herhaalrecept altijd aanvragen en kunt u 24 uur per dag uw afspraak annuleren mocht de afspraak niet meer nodig
zijn.

Op deze manier zorgen wij ervoor dat we beter bereikbaar zijn en efficiënter omgaan met uw en onze tijd zodat wij ‘nog’ meer aandacht voor u als patiënt hebben.

Luistert u daarom de eerste keer dat u belt goed naar de keuzes in het menu.

Voor uw gemak hebben we de keuzes hier voor u op een rijdje gezet.

Medewerkers

 Daniël van Santen, huisarts

Werkt van maandag tot en met vrijdag.

Voor een consult bij de huisarts moet u altijd een afspraak maken. Gemiddeld duurt een consult 10 minuten. Als u meerdere problemen heeft of een langer gesprek wilt dient u dit bij de assistente aan te geven. Voor kleine verrichtingen is er een apart spreekuur.

 

Marielle Vermaat, ANIOS huisartsgeneeskunde

Werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 Onze artsen zijn allen BIG geregistreerd.

Ana van Santen, Poh-somatiek, Verpleegkundige, Praktijk-manager

Werkt op dinsdag, woensdag en donderdag als POH-S, op de andere dagen kunt u haar ook in de praktijk aantreffen als praktijk-manager.

De POH, praktijkondersteuner huisarts, houdt zelfstandig spreekuur speciaal voor de begeleiding van patiënten met suikerziekte, hoge bloeddruk en longziekten. Ook doet zij aanvullende onderzoeken zoals hartfilmpjes, longfuncties, bloeddruk in de benen meten en prikt zij bloed.

Na doorverwijzing van de huisarts kunt u gebruik maken van dit spreekuur. Dit spreekuur is speciaal opgezet om extra begeleiding te geven en regelmatige controles te doen om zo de behandeling van uw ziekte optimaal in te stellen.

Onze POH is verpleegkundige en daarom ook BIG geregistreerd.

 

Sharon Hasselbank, POH-GGZ en psycholoog

Werkt op dinsdag en woensdag

De POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuning Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Huisartspraktijken kunnen sinds 2008 zich laten ondersteunen door een POH-GGZ. Deze kan op verzoek van de huisarts een cliënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen.

Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de cliënt doorverwezen moet worden naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz. De POH-GGZ kan door verschillende soorten zorgaanbieders worden vervuld. Bijvoorbeeld psychologen, verpleegkundigen of maatschappelijk werkers. Uiteraard wel voor verrichtingen waarvoor zij bekwaam en bevoegd zijn. De POH-GGZ werkt altijd voor en onder verantwoordelijkheid van een huisarts.

  Lianne Ophorst, doktersassistente plus

Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Janny van Westerhuis, doktersassistente plus

Werkt op maandag en donderdag

Esther Wieriks, doktersassistente

Werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

De assistentes zijn uw eerste aanspreekpunt. Zij plannen de spreekuren en u kunt bij hen terecht met al uw medische en organisatorische vragen. Ook kunnen zij u advies geven en verrichten zij diverse medische handelingen. Om een goede planning te kunnen maken voor de spreekuren zal de assistente vragen naar de reden van uw komst.

Op de meeste dagen werken er twee assistentes tegelijk zodat er meer mogelijkheden zijn voor het assistente spreekuur.